Waarom taxeren

Om een vol casco ( voorheen All Risk ) dekkende schadeverzekering af te kunnen sluiten waarbij
onderverzekering, afschrijving naar dagwaarde of bewijslast bij diefstal wordt voorkomen.

Omdat de waarde in verhouding tot de leeftijd van het voertuig vaak vele malen hoger ligt vraagt
uw verzekeraar een taxatierapport waarin uitgebreid verslag ( kwaliteitsoordeel ) van het voertuig
is omschreven met fotorapportage en waarin de vervangingswaarde is vastgesteld.

Deze taxatie en waardebepaling geschied op basis van artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek,

het artikel als volgt: "de verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen
waardoor hij in een duidelijk voordelige positie zou geraken. De vorige zin mist zijn toepassing bij
voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een
deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het
advies van een deskundige
"

In het kort, is het voertuig getaxeerd door een VRT / Fehac taxateur, uw verzekeraar is akkoord met
de taxatie en taxateur, u bent akkoord gegaan met de polisvoorwaarden en de taxatie dan kunt u
het voertuig vol casco laten verzekeren tegen taxatiewaarde, let wel dat u de polisvoorwaarden
goed doorneemt op dit punt en niet de dagwaarde word bepaald op moment van schade.


De vervangingswaarde is de waarde die het voertuig heeft als het verloren zou gaan en door
een gelijkwaardig exemplaar , op korte termijn vervangen zou moeten worden.

Vooral de voorwaarde "op korte termijn" is in dit verband belangrijk. Dat zorgt ervoor dat de
vervangingswaarde vaak stijgt tenopzichte van een dagwaarde, je zult immers op specialisten
of dealers aangewezen zijn om snel een gelijkwaardig exemplaar te vinden, dan liggen de prijzen
hoger en zal de vervangingswaarde aan de bovengrens van de marktwaarde liggen.

De waarde economisch verkeer is een ander verhaal,en met name voor belastingen belangrijk,
dit is de waarde die het voertuig op zou brengen bij een particuliere verkoop, deze is een stuk
lager dan een vervangingswaarde omdat de waarde economisch verkeer aan de ondergrens
van de marktwaarde ligt.

Wanneer een voertuig taxeren ? normaal gesproken 8 jaar en ouder, maar ook heel jonge
voertuigen die gemodificeerd of getuned zijn, deze zijn simpelweg meer waard geworden.

Hoe lang is een taxatierapport geldig ? de verzekeraar bepaald dit, maar meestal is het
taxatierapport 3 jaar geldig, kijk dit, en het aantal te rijden kilometers op jaarbassis goed na in
de polisvoorwaarden.


Het taxatierapport is een juridisch erkend document als het ondertekend is door een taxateur
die ingeschreven staat in het Verenigd Register van Taxateurs, VRT genaamd.

Het register kunt eenvoudig raadplegen door het aanklikken van deze link.

Voor meer informatie volg ons keuzemenu in deze website, of neem contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,


Cor Heufs